Meniu

Industrial Park Siret

Poziționare strategică Amplasat la granița estică a Uniunii Europene, Parcul Industrial Siret este la fel de accesibil pentru Vestul Europei ca și parcurile situate în

Mai Mult »

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret – prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale (FEDR – POR)”

Principalele obiective ale proiectului sunt:1. Reabilitarea DJ 291 A Pădureni – Mânăstioara (până în centrul cartierelor – diferența se va asfalta printr-un alt proiect pentru care

Mai Mult »

Anunt Directia Sanitar Veterinara

Prin prezenta, va informam cu privire la faptul ca Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava va demara, incepand cu data de 20 septembrie-2019,

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content