Previous
Next

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE FINALIZATE

Primăria Siret a finalizat proiectul ”WiFi for EU – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, prin care în 10 puncte din oraș este furnizat internet gratuit. Acestea sunt: Casa de Cultura Siret – interior/exterior, Colegiul Tehnic ”Lațcu Voda” – zona locului de joacă, în zona locului de joacă și în zona parcului în cartierul Vest, în zona blocurilor de lângă Bibliotecă, în Piața agroalimentară, în parcul de la Școala Gimnazială ”Petru Mușat”, în parcul de pe strada Sucevei, pe faleza râului Siret – zona de lângă E85 și la Primăria Siret – interior/ exterior.

Punctele vor fi marcate cu simbolul WiFi.

Proiectul a fost implementat prin programul ”WiFi for EU”, prin care localităților le-au fost oferite bonuri valorice de 15.000 de euro pentru instalarea punctelor de WiFi gratuit în spații publice interioare și exterioare. Orașul Siret este una dintre cele 224 de localități din România care au aderat la acest program.

 UAT ORAȘUL SIRET a implementat în perioada octombrie 2017 – iunie 2020 proiectul „Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava” Siret cod SMIS 117930, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 
Proiectul „Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către UAT Oraș Siret și are o valoare totală de 589.472,44 lei, din care 479.605,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 
Obiectivul principal al priorității de investiții la care răspunde proiectul: reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.
Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:
         1. Extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret cu o suprafață de 4794 metri pătrați;
         2. Dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.
         Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt locuitorii orașului Siret, de toate vârstele, oferindu-le posibilități diverse de petrecere a timpului liber, pe parcursul întregului an. Grupul țintă vizat de proiect îl reprezintă populația orașului Siret, aproximativ 9700 de persoane.

Obiective proiect:

* Extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret cu o suprafață de aprox. 17.000 mp
* Dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Obiective proiect:

Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si al invatamantului obligatoriu al copiilor din orasul Siret prin modernizarea,
extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal “Luminita” din cadrul Scolii Gimnaziale “Petru Musat” din Siret.
Concret, vor fi realizate urmatoarele:
* Reabilitarea corpurilor de cladire existente (Corp A si Corp B)
* Extinderea corpului B
* Dotarea cu echipamente didactice si nedidactice care va creste in primul rand calitatea procesului educational si atractivitatea institutiei.

Obiective proiect:

Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii prin construirea si dotarea de ateliere laboratoare si amfiteatru la Colegiul Tahnic ”Latcu Voda” Siret.
Concret, se vor realiza urmatoarele:
* Construirea unei cladiri in care vor functiona 3 laboratoare, 3 ateliere si 1 amfiteatru (mecanic, CNC, proiectare CAD, textile, croit)
* Dotarea atelierelor si laboratoarelor cu mobilier, scule, masini, echipamente si software de specialitate.

Obiective proiect:

Reducerea emisiilor de carbon în orasul Siret, bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Siret, Judetul Suceava.
Concret, se vor realiza urmatoarele:
* achizitionarea de 4 autobuze electrice, pentru promovarea utilizarii transportului public in comun;
* infiintarea autobazei Siret;
* amenajarea si dotarea unui numar de 12 statii de autobuz in orasul Siret;
* Reabilitarea si modernizarea strazilor care deservesc trasee de transport public: 9 Mai, Moldovei, Latcu Voda, Stefan Petriceicu Voda;
* Crearea, modernizarea si amenajarea infrastructurii velo si pietonale.

Investitiile avute in vedere sunt:
– construirea de locuinte sociale
– construirea unui centru de zi pentru persoane varstnice
– construirea unui centru de tineret
– construirea unui centru recreativ
– amenajarea unui loc de joaca, a unui teren de sport si a unor zone verzi in preajma obiectivelor de investitii civile
– reabilitarea si modernizarea mai multor drumuri din localitate: Str. Teodor Stefanelli; Str. Anton Paul (95 m); Str. Rogojesti; Str. Sucevei; Str. Tudor Flondor; Str. 28 Noiembrie Str. Moldovei; Str. Stefan Petriceicu Voda;
– construirea de trotuare si piste pentru biciclete pe cateva tronsoane de drum

Proiect in parteneriat cu CJ SUCEAVA.
Obiective
* Construire Centru educational de invatare permanenta in orasul Siret, judetul Suceava (obiectiv de investitii ce va fi implementat de UAT Orasul Siret, lider de parteneriat): acest obiectiv se va construi in zona Parcului Industrial Siret (din apropierea Vamii Siret);
* Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in centrul orasului Siret, jud. Suceava (obiectiv de investitii ce va fi implementat de UAT Orasul Siret, lider de parteneriat): vor fi reabilitate 5 parcuri si zone verzi din centrul orasului Siret si vor fi dotate cu banci, stalpi de iluminat, aparate de fitnes in aer liber, locuri de joaca pentru copii, scena mobila, foisor, banci pentru sah. De asemenea va fi construita o parcare care va deservi aceste obiective.
* Reabilitare si modernizare Muzeul de Istorie Siret (obiectiv de investitii ce va fi implementat de UAT Judetul Suceava – partener in cadrul proiectului: va fi reabilitat Muzeul de istorie din Siret, o cladire de patrimoniu (clasa B) aflata intr-o avansata stare de degradare.Va fi reabilitata si modernizata cladirea muzeului si vor fi achizitionate dotari astfel incat la final muzeul sa devina functional.

Construirea si dotarea unei cladiri noi in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Boli Cronice Siret in vederea
extinderii numarului de servicii medicale oferite (computer tomograf, cardiologie, neurologie, acupunctura) in cadrul
Ambulatoriului Spitalului de boli cronice Siret si a cresterii capacitatii de tratare a ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie
BFT pentru urmatoarele proceduri (servicii) : hidroterapia si recuperare motorie digitala, hidrokinetoterapie, salinoterapie,
hidroterapie, termoterapie, peloidoterapie, electroterapie, laserterapie, magnetoterapie si presoterapie, kinetoterapie

Centrul de servicii sociale integrate  Siret – Manastioara  va fi parte integrantă a Direcţiei de asistenţă socială subordonat Primăriei Siret. în cadrul acestui centru se vor desfăşura două tipuri de activităţi:
–  activităţi curente de monitorizare şi evaluare a asistaţilor social efectuate de personalul de specialitate al serviciului public de asistenţă socială
–  servicii publice din sfera asistenţei sociale oferite către comunitate

Proiect cu mai multi parteneri din Romania, Ucraina, Slovacia. Orasul Siret este lider de proiect.
Obiectiv general: promovarea si valorificarea culturii si istoriei locale, crearea unei rute transfrontaliere turistice, crearea unui centru de informare (dotare si echipare sala ovala din primarie)

Proiect in parteneriat cu CJ SUCEAVA si Universitatea Stefan cel Mare Suceava. Obiectivul general al proiectului il reprezinta crearea parcului stiinþific si tehnologic East European Border Siret cu relevanta pentru domeniile de specializare inteligenta identificate în Regiunea Nord Est. Concret, se vor realiza urmatoarele:
* Construirea cladirii in care va functiona parcul stiintific si tehnologic East European Border Siret. Cladirea va gazdui o platforma de inovare Industry 4.0, un IT Open source Hub si un Fablab. De asemenea va dispune de sali de sedinta si incaperi pentru activitati administrative.
* Dotarea cu echipamente a parcului stiintific si tehnologic East European Border Siret.
Parcul stiintific si tehnologic East European Border Siret va aborda doua subdomenii de specializare inteligenta cu relevanta pentru Regiunea Nord – Est: Industry 4.0 si Smart Destination (Smart City + Smart Tourism).

Finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta in: Cresterea capacitaþii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitaþii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 in cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Infiintarea unui punct de recoltare probe conform cu cerintele COVID 19 in cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret.

Va fi achizitionat un container pentru pretriaj, teste COVID 19 si echipamente de protectie. In cadrul containerului se va realiza pretriajul pacientilor si se vor recolta probe care vor fi analizate atat din punct de vedere al existentei anticorpilor (cu aparatura achizitionata prin prezentul proiect) cat si cu ajutorul aparatelor PCR (acest tip de analiza va fi realizat de o firma / laborator de specialitate).

Prin atingerea acestui OS va fi asigurat un raspuns eficient si util la criza COVID 19. Pana acum recoltarea probelor se facea prin deplasarea persoanei suspecte la Suceava sau prin deplasarea unei echipe specializate de la Suceava la Siret daca se recoltau probe de la mai multe persoane. In ambele cazuri procedura era greoaie si necesita timp.

  • Va fi achizitionat un analizor biochimie specific testarilor COVID 19, aparat hematologie, aparat coagulare, nebulizator, defirbrilator, EKG 12 canale, etc.

Prin atingerea acestui OS va fi asigurat un raspuns eficient si util la criza COVID 19. Pana acum la nivelul orasului Siret nu exista nici o posibilitate de testare pe plan local prin care sa se identifice persoanele asimptomatice si sa se monitorizeze pe termen lung populatia prin identificarea anticorpilor specifici fiecarei faze a bolii. In aceste conditii doar persoanele care prezentau simptome au fost testate.

PROIECTE ÎN EVALUARE

Finanțare: Programul Operațional Regiona 2014-2020

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in pavilionul A al Spitalului de Boli Cronice Siret. Proiectul are in vedere eficientizarea energetica a cladirii pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret. Aceasta cladire gazduieste in principal saloane cu internare permanenta si cabinete ale doctorilor.

Obiectivele specifice ale proiectului

 

  1. Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a planseelor, a sarpantelor si invelitoarelor
  2. Introducerea sistemelor de incalzire pe baza de pompe de caldura si incalzire in pardoseala, a sistemelor de producere a apei calde utilizand panouri solare si pompe de caldura, a sistemelor de ventilatie cu recuperare de caldura

Finanțare: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Obiectivul general al proiectului este:

Asigurarea accesului elevilor Scolii Gimnaziale ”Petru Musat” Siret la procesul de invatare in mediul on-line si desfasurarea in bune conditii a activitatilor didactice desfasurate on-line în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2.

Acest obiectiv poate fi atins prin dotarea elevilor cu tablete, dotarea profesorilor cu laptop-uri si a claselor cu table interactive, camere web, videoproiectoare, ecran de proiectie, laptop-uri ce vor fi conectate cu tablele interactive. In urma implementarii acestui proiect toate clasele Scolii Gimnaziale ”Petru Musat” Siret vor fi dotate cu infrastructura necesara predarii on-line si toti elevii vor avea la dispozitie tablete care sa le permita participarea la activitatile educationale on-line. In acest mod va fi evitat contactul direct intre elevi si intre elevi si profesori fiind asigurate conditii optime pentru prevenirea raspandirii virusului SARS COV 2 in comunitate. Aceste masuri se incadreaza in cele specificate de Ordonanta de Urgenta 144 / 2020 in vederea desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2.

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Adresează o întrebare Primăriei Orașului Siret

Prin folosirea platformei siretromania.ro , acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către unitatea administrativ teritorială, fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte.

Cererile și orice documente încărcate devin proprietatea unității administrativ teritoriale și vor fi utilizate exclusiv pentru rezolvarea petiție depuse. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei siretromania.ro inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin unității administrativ teritoriale și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia. 

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut