Previous
Next

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Primăria Siret a finalizat proiectul ”WiFi for EU – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, prin care în 10 puncte din oraș este furnizat internet gratuit. Acestea sunt: Casa de Cultura Siret – interior/exterior, Colegiul Tehnic ”Lațcu Voda” – zona locului de joacă, în zona locului de joacă și în zona parcului în cartierul Vest, în zona blocurilor de lângă Bibliotecă, în Piața agroalimentară, în parcul de la Școala Gimnazială ”Petru Mușat”, în parcul de pe strada Sucevei, pe faleza râului Siret – zona de lângă E85 și la Primăria Siret – interior/ exterior.

Punctele vor fi marcate cu simbolul WiFi.

Proiectul a fost implementat prin programul ”WiFi for EU”, prin care localităților le-au fost oferite bonuri valorice de 15.000 de euro pentru instalarea punctelor de WiFi gratuit în spații publice interioare și exterioare. Orașul Siret este una dintre cele 224 de localități din România care au aderat la acest program.

 UAT ORAȘUL SIRET a implementat în perioada octombrie 2017 – iunie 2020 proiectul „Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava” Siret cod SMIS 117930, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 
Proiectul „Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către UAT Oraș Siret și are o valoare totală de 589.472,44 lei, din care 479.605,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 
Obiectivul principal al priorității de investiții la care răspunde proiectul: reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.
Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:
         1. Extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret cu o suprafață de 4794 metri pătrați;
         2. Dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.
         Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt locuitorii orașului Siret, de toate vârstele, oferindu-le posibilități diverse de petrecere a timpului liber, pe parcursul întregului an. Grupul țintă vizat de proiect îl reprezintă populația orașului Siret, aproximativ 9700 de persoane.

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content