Previous
Next

Achiziția de servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN ORAȘ SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA”

Primăria orașului Siret intenționează să achiziționeze servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN ORAȘ SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA”.

Valoarea etimată fără TVA: 741.991,05 lei 

Criteriul de atribuire al contractului este “preţul cel mai scăzut”.

În cazul in care sunteti interesați de contractul mai sus menționat așteptam oferta dvs conținând următoarele documente:

– Documente de calificare

– Propunerea tehnică

– Formularul de oferta financiara

Documente de calificare solicitate:

– DECLARATIE privind privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016;

– DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;

– DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

– DECLARAȚIE privind neîncadrarea in prevederile art. 59 – 60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)

Oferta se va depune la adresa de e-mail: primariasiret@siretromania.ro

Dacă este cazul, operatorii economici vor transmite solicitările de clarificări pe adresa: primariasiret@siretromania.ro, răspunsurile fiind transmise pe adresa www.siretromania.ro.

Data limită pentru depunerea ofertei:20.07.2023, ora 12:00.

Atașat prezentului anunț:

Caiet de sarcini

Modele de formulare

 

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Adresează o întrebare Primăriei Orașului Siret

Prin folosirea platformei siretromania.ro , acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către unitatea administrativ teritorială, fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte.

Cererile și orice documente încărcate devin proprietatea unității administrativ teritoriale și vor fi utilizate exclusiv pentru rezolvarea petiție depuse. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei siretromania.ro inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin unității administrativ teritoriale și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia. 

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut