Meniu

SALUBRIZARE

S.C.SERVICII COMUNALE SIRET S.A.

Date contact:

  • Sediu Social: str.28 Noiembrie, nr16 A, Oraşul Siret
  • Telefon:-0732/430122
  • Fax:- 0230/280624
  • poștă electronică: serviciicomunalesiret@yahoo.com
  • cod fiscal:- RO 27306940
   cod postal:725500

Licenta ANRSC clasa 3, nr. 1329/31.01.2011, valabilă pîna la data de 31.01.2016.

Servicii furnizate, localitățile în care prestează și punctele de lucru: colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente elctrice si electronice, baterii si acumulatori


TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content