Documentație procedură negociere directă fără publicare

Documentatie procedura negociere directa fara publicare

“Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret, județul Suceava”.

PROIECT FINANTAT PRIN PNDL, BUGET LOCAL 

Contract lucrari - formularul 6
FISA DATE
Formulare
CAIET DE SARCI
referate de verificare
proiect instalatii stingere incendiu
partedesenatacolegiultehnicsiret
Liste de cantitati instalatii
Liste de cantitati constructii
Memoriu-Arh.-Colegiul Tehnic Siret-04.09.2018
Caiet_de_Sarcini_PT-Siret
FormularDUAE
Raspuns catre toti operatorii Liceu PNDL

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content