Previous
Next

Achiziția de servicii de Elaborare Proiect tehnic și Detalii de execuție in cadrul proiectului ”Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, judetul Suceava (strada Lațcu Vodă, nr. 15A).” finantat prin PNRR C10 – Fondul Local

Documentatie pentru achizitia directa privid servicii de realizare

 

Proiect tehnic și Detalii de execuție in cadrul proiectului ”Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, judetul Suceava (strada Lațcu Vodă, nr. 15A).” finantat prin PNRR C10 – Fondul Local

Obiectul contractului

Furnizare pachet de servicii care va cuprinde Elaborare Proiect tehnic și  Detalii de execuție, Elaborare documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor precum si Asistenta tehnica din partea proiectantului (capitolele bugetare 3.5.4, 3.5.6, 3.8.1) in cadrul proiectului ”Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, judetul Suceava (strada Lațcu Vodă, nr. 15A).” finantat prin PNRR C10 – Fondul Local

Atașat :

FORMULARE SI MODELE.  Formulare care vor trebui atasate la oferta, completate conform instructiunilor.

  • Formularul 1 – Scrisoarea de inaintare
  • Formular nr. 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016
  • Formular nr. 3 – Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 al Legii 98/2016
  • Formular nr. 4 – Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 167 al Legii 98/2016
  • Formular nr. 5 –   Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59 – 60 al Legii nr. 98/2016
  • Formularul nr. 6 – formularul de ofertă + Anexa 1 la Formularul de ofertă
  • Declaratia privind aplicarea principiului DNSH
  • Ofertele se vor depune la adresa de e-mail: primariasiret@siretromania.ro
  • Data limită pentru depunerea ofertei:19.10.2023, ora 12:00
  • ANEXA 1 Criterii de eligibilitate_Fondul local Caiet de sarcini PTH reabilitare cladiri LICEU Declaratie si lista DNSH Formulare
Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Adresează o întrebare Primăriei Orașului Siret

Prin folosirea platformei siretromania.ro , acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către unitatea administrativ teritorială, fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte.

Cererile și orice documente încărcate devin proprietatea unității administrativ teritoriale și vor fi utilizate exclusiv pentru rezolvarea petiție depuse. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei siretromania.ro inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin unității administrativ teritoriale și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia. 

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut