Previous
Next

Industrial Park Siret

Industrial Park Siret

Category : Comunicat , Stire

Poziționare strategică

Amplasat la granița estică a Uniunii Europene, Parcul Industrial Siret este la fel de accesibil pentru Vestul Europei ca și parcurile situate în centrul Transilvaniei, oferind în același timp numeroase oportunități.

Prin frontiera estică a Europei, conectează piața Uniunii Europene cu spațiul extra-comunitar, facilitând producția și schimbul de mărfuri între NORD (Ucraina, Belarus și Țările Baltice), SUD (Grecia, Turcia, Orientul Mijlociu), EST (Rusia și țările ex-sovietice) și VEST (Polonia, Germania, Franța, Olanda).

DESTINAȚIA CLĂDIRILOR PROPUSE SPRE A FI CONSTRUITE

> Hale industriale;
> Hale logistică mărfuri;
> Antrepozite vamale;
> Spațiu de depozitare cu temperatură controlată;
> Spații pentru birouri;

UTILITĂȚI DISPONIBILE


> Accesul la rețeaua de gaz;
> Alimentare cu apă;
> Accesul la curent electric (20KVA);
> Acoperire telefonie mobilă și fixă;
> Internet mobil și metronet-fibră optică.
> Canalizare .

Previous
Next

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content