Previous
Next

Programul zilelor culturii la Siret ediția a XXVIII-a

Programul zilelor culturii la Siret ediția a XXVIII-a

Category : Stire

Vineri, 11 octombrie 2019
Ora 12/ Teatru pentru copii – “Amintiri cu domnul Goe”, Ateneul din Iași (Sala de spectacole a Casei de Cultură Siret)
Ora 17/ Ziua profesorului – Spectacol de gală (Sala de spectacole a Casei de Cultură Siret)
Concert de muzică clasică susținut de ROYAL Qvartet (flaut, vioară, violă și violoncel)
Recepție “Ce le transmitem generațiilor de mâine?”(Clubul Casei de Cultură din Siret) – concert de pian susținut de copiii pregătiți în cadrul atelierului de pian de la Centrul Cultural Siret (prof. Ionela Enache)
Ora 21/ Filmul de seară

Sâmbătă, 12 octombrie 2019
Ora 11/ Gala oamenilor de valoare (Sala Voievozilor a Primăriei Siret)
Dezbaterea “Despre valoare” – invitați: prof. univ. dr. George Bondor (Univ. “Al. I. Cuza” din Iași), dr. Raluca Varlan-Bondor (Institutul Francez Iași), prof. univ. dr. Daniel Șandru (Univ. “Petre Andrei” din Iași), lect. univ. dr. habil. Călin Ciobotari (Univ. de Arte “George Enescu” din Iași) – moderator Gabriel Cheșcu
Acordarea meritului “Scutul Mușatinilor”
Acordarea titlurilor de Cetățeni de Onoare ai orașului Siret
Ora 20/ Filmul de seară

Duminică, 13 octombrie 2019
Ora 10/ Concursul de Rebus-Dezlegare (Sala Voievozilor a Primăriei Siret)
Ora 11/ Festivalul de muzică folk pentru copii și elevi CETATE VECHE, ediția a XVI-a (Sala de spectacole a Casei de Cultură Siret)
Lansare și prezentare de carte
Ora 15/ Gala de decernare a premiului “Familia de aur” cuplurilor care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie (Sala Voievozilor a Primăriei Siret)
Ora 20/ Filmul de seară


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content