Previous
Next

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret – prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale (FEDR – POR)”

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret – prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale (FEDR – POR)”

Category : Uncategorized

Principalele obiective ale proiectului sunt:
1. Reabilitarea DJ 291 A Pădureni – Mânăstioara (până în centrul cartierelor – diferența se va asfalta printr-un alt proiect pentru care așteptăm contractul de finanțare);
2. Inființarea transportului public local cu microbuze electrice;
3. Amenajarea de trotuare și piste de biciclete pe câteva tronsoane de-a lungul DJ 291 A;

Valoarea totală a proiectului este de 23.735.899 de lei iar finanțarea este asigurată din fonduri europene. Orașul Siret va asigura o cofinanțare de 2% și va acoperi cheltuielile neeligibile.

În perioada următoare vom pregăti caietele de sarcini și vom lansa licitația pentru executarea proiectului tehnic și a lucrărilor.


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content