Previous
Next

La Siret se va amenaja un poligon de antrenament pentru situații de urgență.

La Siret se va amenaja un poligon de antrenament pentru situații de urgență.

Category : Uncategorized

În data de 27 iunie, la București, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului de infrastructură mare „BRIDGE”, care are ca obiectiv îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră română-ucraineană.

Durata proiectului este de 36 de luni, cu un buget total de aproximativ 7.500.000 Euro, din care finanțare nerambursabilă aproximativ 6.800.000 Euro. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina.

Parteneriatul este format din 6 instituții din România și Ucraina, astfel:

Beneficiar Lider: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România;

Beneficiar 1: Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne din România;

Beneficiar 2: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

Beneficiar 3: Departamentul de Stat pentru Situații de Urgență al oblastului Chernivtsi, Ucraina;

Beneficiar 4: Departamentul de Stat pentru Situații de Urgență al regiunii IvanoFrankivsk, Ucraina; Beneficiar

5: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava „Bucovina”;

Proiectul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Ucraina, având următoarele rezultatele principale:

 un set comun de proceduri pentru situațiile de urgență din zona transfrontalieră;

 un poligon de antrenament în Siret;

 personal antrenat să intervină în comun în situații de urgență;

 un dispecerat reabilitat in regiunea Ivano-Frankivsk;

 un centru de comandă modernizat in regiunea Cernăuți;

 o platformă de aterizare la Siret;

 un plan de cooperare și două exerciții de cooperare;

 echipamente de intervenție;

 creșterea capacității de intervenție comună


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content