Previous
Next

Orașul Siret primește 1,3 milioane de lei de la Consiliul Judetean Suceava.

Orașul Siret primește 1,3 milioane de lei de la Consiliul Judetean Suceava.

Category : Uncategorized

Consilierii județeni suceveni au aprobat joi, 27 iunie, proiectul de hotărâre privind  repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale din județ a sumei de 28.492 mii lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava, pe anul 2019. Orașul Siret a primit 1,3 milioane de lei.

Banii vor fi cheltuiți pentru cofinanțarea proiectelor europene și pentru o serie de investiții locale:
– reparații la Spitalul de Boli Cronice Siret
– extindere parcări
– reabilitare trotuare
– reparații străzi


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content