Previous
Next

Au inceput lucrările la proiectul ”Revitalizarea Zonei de Agrement Urbane din Zona Lacului de Acumulare Siret-Rogojesti, din orasul Siret, jud.Suceava”.

Au inceput lucrările la proiectul ”Revitalizarea Zonei de Agrement Urbane din Zona Lacului de Acumulare Siret-Rogojesti, din orasul Siret, jud.Suceava”.

Category : Stire

Acest proiect are ca obiectiv amenajarea falezei râului Siret pentru activități de agrement. Prin proiect se doreste:

  • reconversia zonei degradate și transformarea acesteia intr-un spațiu verde amenajat cu rol de zonă de agrement;
  • amenajarea in cadrul acestei zone de agrement a unor facilități destinate petrecerii timpului cât mai placut și diversificat: amenajarea de alei pietonale, amenajarea de spații verzi cu și fără destinații speciale (terenuri de sport, spații de relaxare, grădini senzoriale, locuri de joacă);
  • achiziționarea de echipamente și dotări care să completeze funcționarea adecvată a acestei zone (mobilier urban, echipamente de furnizare wi-fi, stâlpi de iluminat dotați cu panouri fotovoltaice, sistem de supraveghere video, echipamente de joacă);
  • racordarea la sistemul centralizat al orașului a grupurilor sanitare și amenajarea unui sistem de irigat care să permită intreținerea acestor spații verzi.

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content