Previous
Next

Proiectul ” Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava” a fost propus spre finantare. Valoarea totala a proiectului este de 25.605.081 lei.

Proiectul ” Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava” a fost propus spre finantare. Valoarea totala a proiectului este de 25.605.081 lei.

Category : Comunicat

Am primit punctajul in urma evaluarii tehnice si financiare pentru proiectul ”Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”. Documentatia a fost transmisa in luna iulie 2018, acesta fiind primul proiect depus la nivelul intregii Regiuni Nord-Est. In urma evaluarii am obtinut 74 de puncte , in conditiile in care punctajul minim pentru finantare era de 50 de puncte .

Prin implementarea acestui proiect vor fi obtinute urmatoarele rezultate:

  • construirea unui centru de zi pentru persoane varstnice si locuinte sociale pe str. Castanilor
  • construirea unui complex de locuinte sociale pe str. Rogojestilor
  • construirea unui centru recreativ cartier Padureni
  • construirea unui centru de tineret pe str. Mihai Teliman
  • reabilitarea si modernizarea a 8 strazi (Moldovei, Tudor Flondor, Sucevei, Anton Paul, Stefan Petriceicu Voda, Teodor Stefanelli, 28 Noiembrie, Rogojestilor)

In momentul de fata acest proiect a intrat in faza de precontractare. Estimam ca in termen de 45-60 de zile vom primi de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice contractul de finantare, dupa care vom demara procedurile de licitatie a lucrarilor.

Lucrarile vor incepe in primavara anului 2020 si se vor finaliza in anul 2022.


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content