PDF Print E-mail

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013

 

Orașul Siret, strada 28 Noiembrie, nr. 1, implemenetează proiectul “Competențe pentru un succes durabil”, cod SMIS 27708, cu numărul de înregistrare 410 din data de 13.11.2013.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului fiind 27708.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 591.220,00 lei, din care:

502.537,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

11.824,40 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Scopul proiectului este acela de creştere a performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, creştere a standardelor generale de cunoştinţe la nivelul funcţionarilor publici și dezvoltarea calităţilor de leadership, management în administraţia publică;

Grupul ţintă al proiectului este format din 40 persoane.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: Managementul proiectului, Promovarea proiectului, Instruirea funcţionarilor publici şi personalului contractual în domeniul IT (ECDL), Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor funcţionarilor publici de a utiliza noi instrumente, mecanisme şi proceduri specifice postului ocupat (achiziţii publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, asistenţă socială, aquis comunitar şi legislaţie armonizată, formatori), Instruirea funcţionarilor publici în domenii privind limbile străine de utilizare internaţională şi cele cu ţările partenere, Instruire privind egalitatea de şanse, dezvoltare durabilă, relaţii internaţionale şi protocol,  finanţarea instituţiilor publice, manager de proiect, managementul instituţiilor publice culturale, management strategic, Schimburi de bune practici, Audit financiar proiect.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 14 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: orașul Siret, județul Suceava.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: 40 de funcționari publici și personal contractual vor fi instruiți în diferite domenii: ECDL, achiziții publice, management de proiect, urbanism și amenajarea teritoriului, formatori, asistență socială, aquis comunitar și legislație armonizată, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, relații internaționale și protocol, finanțarea instituțiilor publice, managementul instituțiilor publice culturale, management strategic, limba engleză, limba ucraineană, limba germană și limba polonă.

Persoana de contact: Butnariu Alina-Ramona, Manager de proiect

Oraș Siret, str. 28 Noiembrie, nr. 1, telefon 0230280901, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detalitate despre Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, vă invităm să vizitaţi www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Newsflash

Orasul Siret

Orasul Siret dupa anul 2000


XHTML and CSS. | Kepri Portal